Съвети за безопасно хранене
Съвети за безопасно хранене
Съвети за безопасно хранене
Съвети за безопасно хранене

Съвети за безопасно хранене

  • мийте старателно ръцете си преди да приготвите храна за детето
  • мийте ръцете на детето преди всяко хранене
  • винаги почиствайте внимателно зоната за приготовление и затопляне на бебешката храна. Дръжте всички домашни любимци далеч от това място
  • почистете всички плотове, масички и таблички преди и след всяко хранене
  • измивайте внимателно всички съдове – купички, лъжички, чашки и контейнери с гореща вода и препарат за  бебешки съдове. Може да използвате миялна машина, но изплакнете съдовете старателно преди употреба, поради риск от останали малки количества почистващи препарати
  • затоплете само количество за едно хранене, всичко което не е изядено, но веднъж е претоплено не може да бъде ползвано за следващо хранене и трябва да бъде изхвърлено
  • винаги разбърквайте внимателно по време на и след затопляне и пробвайте храната преди да я предложите на бебето.
  • четете внимателно инструкциите на бурканчетата и кутиите, и не използвайте храна с изтекъл срок на годност и/или срок на употреба след отваряне на опаковката
  • съхранявайте отворените бурканчета в хладилник, в най-вътрешната част, така че да няма температурни вариации при отваряне и затваряне на вратата