Консуматорска томбола „Plasmon“ в DM България

Награда Имена на участника
Текстилен буфер колан Wrappy Диана Емилова Петкова
Текстилен буфер колан Wrappy Иванка Георгиева Чоканова
Текстилен буфер колан Wrappy Мария Добрева
Chicco Fantastory Ваня Любомиров Стоянова
Chicco Fantastory Деница Илиева Георгиева