Печеливши от
Национална консуматорска промоция "Plasmon"


Награда Имена на участника
J0506 СТОЛЧЕ POCKET SNACK / 30020JCHZ00600.001UJ0506.2 Марина Кънева
J0506 СТОЛЧЕ POCKET SNACK / 30020JCHZ00600.001UJ0506.4 Иван Борисов Илиев
79065.250 СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ POLLY / 30020JCHZ00700.001U79065.1 Мартин Тавит Манукян
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Румен Рачков Рачков
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Радослава Румянова Илиева
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Румяна Ганева
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Александър Георгиев Георгиев
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Събка Величкова Златанова
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Марияна Божидарова Тодорова
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Светослава Динева
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Цветелина Гешева
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Теодора Иванова Йотова
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Трояна Димова
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Тотка Кьосева
T0702 Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ Иво Пасев
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Ваня Овчарова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Веселин Георгиев Иванов
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Валентин Хаджиев
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Мария Веселинова Кирилова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Мария
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Мартин Стоянов Пчеларов
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Галина Емилова Николово
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Мила Александрова Билковска
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Милена Василева Станчева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Николай Светославов Жеков
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Александра Красимирова Михайлова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Атанас Хаджиатанасов
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Анна Дюлгерова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Албена Иванова Ангелова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Александра Петрова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Ева Владайчева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Даниела Станчева Станчева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Деница Ангелова Георгиева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Десислава Цветкова Цекова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Диляна Игорова Димитрова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Ели Светославова Димитрова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Евелина Петрова Димитрова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Габриела Красимирова Данаилова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Гергина Генова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Георги Арнаудов
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Георги Генчев Димов
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Христина Василева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Ирене Ивова Арнаудова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Ивелина Йорданова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Константина Станчева Станчева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Магдалена Иванова Илиева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Маргарита Станчева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Мария Иванова Василева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Мариела Ивайлова Иванова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Нели Нейчева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Николинка Маринова Рачкова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Паолина Милчова Нешева
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Валентина Боянова Петкова-Димитрова
T0202 СВЕТЕЩА ЧЕСАЛКА – КАЛИНКА Петранка Борисова Илиева